tr?id=551856375490486&ev=PageView&noscript=1 מסע אל ההלכה -  from Used JudaicaJewish Book Store, Used Book Store, jewish Used Books, used seforim, jewish classifieds , Jewish Books, used judaica, used Judaic, used Jewish classifieds, Jewish classifieds, jewish used books, jewishusedbooks, usedjewishbooks, used jewish books, jewish used items, used jewish items, secon hand judaica, seforim, used seforim,  usedjudaica, usedjudaicacom, judaica plaza, used judaica books, sell used seforim, hard to find seforim, seforim sets, english seforim, selling used jewish books, jewish classifieds, jewish press classifieds, jewish classifieds brooklyn, used jewish books sale, jewish used books clifton nj, jewish books out of print

Custom Banner

22386F5C-E523-4B3F-8895-6F27E2EC3FB8 מסע אל ההלכה -  from Used JudaicaJewish Book Store, Used Book Store, jewish Used Books, used seforim, jewish classifieds , Jewish Books, used judaica, used Judaic, used Jewish classifieds, Jewish classifieds, jewish used books, jewishusedbooks, usedjewishbooks, used jewish books, jewish used items, used jewish items, secon hand judaica, seforim, used seforim,  usedjudaica, usedjudaicacom, judaica plaza, used judaica books, sell used seforim, hard to find seforim, seforim sets, english seforim, selling used jewish books, jewish classifieds, jewish press classifieds, jewish classifieds brooklyn, used jewish books sale, jewish used books clifton nj, jewish books out of print

Market Price: $ 28.99
Price: $ 14.99
48% Off!
+
View Cart
Item Details
Condition: Used - Very Good
Language : Hebrew
Created by

מסע אל ההלכה

OUT OF PRINT

Description


מסע אל ההלכה הוא הזמנה למפגש מרתק עם עולם ההלכה. ההלכה עיצבה במהלך הדורות את הנורמה של החיים היהודיים, ולמעשה היא ממשיכה להיות גורם רב-משמעות גם כיום, הן בחיי היהודים הדתיים והן בסוגיות ציבוריות, בשאלות מוסר ובענייני דת ומדינה. מסע אל ההלכה מציע לקורא מבט רחב, הכולל הבטים מחקריים, למדניים, פילוסופיים סוציולוגיים, ומציג תמונה מקיפה של התהליך ההלכתי המתהווה יום-יום בבתי המדרש ובחייהן של קהילות משמעותיות רבות במדינת ישראל ובעולם היהודי. בספר משתתפים מיטב החוקרים הסוציולוגיים ואנשי המשפט, וכן רבנים ידועי שם, ומאמריהם כוללים עיונים תיאורטיים על מבנה ההלכה ועל תפקידה, תפישות של ההלכה בהגות היהודית, הדגמה של השתלשלות ההלכה ואתגרי ההלכה במציאות המודרנית. מסע אל ההלכה מאפשר מבט עדכני, חי ותוסס אל תוך הלב הפועם של העולם האורתודוקסי, והוא שופך אור על לבטי החברה הדתית ועל המגמות החדשניות והשמרניות שבה, וכן על בעיות אפשריות במפגש שבין ההלכה למציאות. הדילמות, הקונפליקטים והאתגרים זוכים בספר להצעות מעשיות ותיאולוגיות מרעננות ונועזות. משתתפים: יעקב בלידשטיין שלום רוזנברג שי עקביא ווזנר יובל שרלו בנימין לאו יהודה ברנדס חגי בן-ארצי מנחם פרידמן אבי שגיא חנה כשר אלון גושן-גוטשטיין אבינועם רוזנק מאיר סיידלר אביעד סטולמן משה הלינגר תמר רוס ידידיה צ' שטרן חנינה בן-מנחם אשר כהן